image1 image2 image3 image4


W dobrym konserwatywnym towarzystwie

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim.

152 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Oni walczyli o wolną Polskę.
W 152 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego pamiętajmy o bohaterach.

Oświadczenie delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim

Oświadczenie delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim odnośnie do sytuacji polskiego górnictwa i polityk klimatyczno-energetycznych UE

W obronie polskiego górnictwa

Dziś w Strasburgu gościliśmy delegacje protestujących górników. Jednym z gości PE był Kazimierz Grajcarek - przew. Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ”S”. Na zorganizowanym briefingu mówiliśmy o przyczynach trwającego protestu górników i obojętności polskiego rządu wobec protestujących. Wyraziliśmy głębokie zaniepokojenie katastrofalną wręcz sytuacją polskiego górnictwa. Sytuacją, za którą całkowitą odpowiedzialność ponosi rząd PO-PSL, który przez 8 lat sprawowania władzy nie potrafił zrestrukturyzować tego sektora gospodarki. Powstrzymaniu upadku górnictwa nie sprzyja również prowadzona przez ten rząd szkodliwa dla naszego kraju polityka klimatyczno-energetyczna.

Głosowanie w sprawie możliwości zakazu upraw GMO przez państwa członkowskie

Dziś Posłowie przyjęli nowe przepisy, które dają państwom członkowskim prawo do ograniczenia lub zakazu upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium nawet, jeśli ich uprawa jest dozwolona na poziomie UE. Parlament i Rada doszły do porozumienia w tej sprawie w grudniu. Projekt został złożony w 2010 roku, ale przez cztery lata był zablokowany z powodu sporu między zwolennikami i przeciwnikami GMO w państwach członkowskich. (http://www.europarl.europa.eu/)
To niewątpliwie ruch w dobrą stronę, ale tylko całkowity zakaz tych upraw na terenie UE gwarantuje skuteczną walkę ze szkodliwym działaniem GMO. O tym właśnie mówiłam w swoim wystąpieniu na sesji w Strasburgu:
"Genetycznie Modyfikowane Uprawy stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, środowiska oraz dobrostanu roślin i zwierząt. Ich szkodliwe działanie widać już w Stanach Zjednoczonych. Teraz amerykańskie firmy szukają nowych rynków zbytu m.in w Europie zagrażając zdrowiu naszych obywateli. To właśnie takie firmy oraz powiązani z nimi politycy agresywnie lobbują na rzecz GMO.
Ubolewam nad tym, że UE nie wprowadziła całkowitego zakazu tych upraw na swoim terenie. Jest to jedyne rozwiązanie, które gwarantuje skuteczną walkę ze szkodliwym działaniem GMO. Wypracowane porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady jest dalekie od ideału, ale daje ono narzędzie rządom Państw Członkowskich do wprowadzenia zakazu na swoich terytoriach. Temat genetycznie modyfikowanych upraw powinien być przedmiotem prac Komisji Rolnictwa. Jestem zaskoczona i jednocześnie rozczarowana, że nasza Komisja nie została komisją wiodącą w tak ważnej dla rolnictwa kwestii jak GMO. Nasi obywatele nie chcą takiej żywności, dlatego politycy powinni wsłuchać się w głos społeczeństwa i zabronić tych upraw. Oczekuję od polskiego rządu wprowadzenia takiego zakazu jak najszybciej."

Jarosław Kaczyński w Radiu Maryja

Bardzo ciekawy wywiad Jarosława Kaczyńskiego w Radiu Maryja. Szef PiS był gościem „Rozmów Niedokończonych”, w których odpowiadał na pytania ojca prowadzącego oraz słuchaczy.

Poruszono wiele bardzo istotnych problemów naszego kraju. Szczerze i jasno Prezes Prawa i Sprawiedliwości odpowiadał na zadawane trudne pytania.

Warto wracać do tej audycji.

Jarosław Kaczyński - TV Trwam. Dlaczego musieliśmy płynąć w głównym nurcie

Jarosław Kaczyński - Radio Maryja. Państwo Polskie musi istnieć nie tylko teoretycznie

Radio Maryja. Demokracja i wolność w Polsce - część 1

Radio Maryja. Demokracja i wolność w Polsce - część 1

Spotkanie opłatkowe Świętokrzyskiej "Solidarności"

W dobrym towarzystwie...

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!!!
NIECH TEN 2015 ROK BĘDZIE DLA PAŃSTWA ROKIEM SPEŁNIONYCH MARZEŃ, ZREALIZOWANYCH PLANÓW, ROKIEM PEŁNYM MIŁOŚCI I CIEPŁA!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Podnieś rękę, Boże Dziecię. Błogosław Ojczyznę Miłą. W dobrych radach, dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami, a Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami – te słowa, jednej z najpiękniejszych polskich kolęd napisał Franciszek Karpiński.

Pisał je w momencie szczególnym. W przededniu upadku I Rzeczpospolitej. Kolęda towarzyszyła naszym przodkom w najtrudniejszych chwilach naszej Ojczyzny.

Śpiewano ją na ziemiach wszystkich trzech zaborów, mieli ją na ustach zesłańcy na Syberii. Potem także więźniowie niemieckich obozów i sowieckich łagrów. Kolęda dawała nadzieję w czasach stalinowskich, czy trudnym okresie stanu wojennego.

Przy wigilijnym stole śpiewana jest również dziś, w niepodległej i wolnej Ojczyźnie.

 Szanowni Państwo.

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w roku. Czas, w którym spotykamy się z rodziną, z ludźmi nam najbliższymi. To także moment, w którym stajemy się dla siebie lepsi, życzliwsi. To czas, w którym wspominamy bliskich i znajomych, których nie ma już wśród nas.

Od kilku miesięcy mam zaszczyt reprezentować Państwa w Parlamencie Europejskim.

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim mieszkańcom województwa świętokrzyskiego i małopolskiego łaski narodzonego Syna Bożego, spokojnych, radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, wspaniałej atmosfery przy wigilijnym stole, a także wszelkiej pomyślności w nowym, 2015 roku.

Niech, jak pisał Franciszek Karpiński, wsparcie Bożego Dziecięcia obejmie wszystkie małopolskie i świętokrzyskie wioski z miastami.

13 grudnia 2014

33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego.
Pamiętamy [*]

W obronie producentów polskiej żywności

Pomimo wysokiej jakości polskiej żywności, od kilku lat władze czeskie prowadzą działania, które prowadzą do dyskryminacji polskich produktów na tamtejszym rynku. Działania te łamią jedną z czterech fundamentalnych wolności, na których opiera się UE - swobodę przepływu towarów.

Właśnie w tej sprawie skierowaliśmy pytania do Komisji.

Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której nasze prawa będą łamane a nasi producenci żywności dyskryminowani.

 

Wysłuchanie w PE

Parlament Europejski to ważne forum dla przedstawienia istnego morza nieprawidłowości, które miały miejsce w trakcie wyborów samorządowych w Polsce.
Jesteśmy członkiem UE, krajem o wielkich tradycjach demokratycznych, który nie może sobie pozwolić na łamanie demokratycznych procedur czy mówiąc wprost akceptowanie fałszerstw. Transparentność i uczciwość to podstawa demokratycznych wyborów a te zasady zostały złamane 16 listopada br.

Czytaj więcej...

Wysłuchanie publiczne

Pragnę poinformować, że relacja z jutrzejszego wysłuchania będzie dostępna w Internecie pod następującym adresem:

http://eventstream.streamovations.be/

Telewizja Republika obiecała nam transmisję na żywo.

(za Press Officer ECR Group)

Barbórka

Z okazji Barbórkowego Święta pragnę złożyć wszystkim Górnikom, Pracownikom kopalń i ich Rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.

Wysłuchanie publiczne w PE

W Parlamencie Europejskim w dniu 11 grudnia z inicjatywy posłów Prawa i Sprawiedliwości będących członkami Grupy EKR odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie:
"Nieprawidłowości w wyborach lokalnych w Polsce, jako zagrożenie dla demokracji"

3 grudnia - Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Obchodzono go po raz kolejny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gospodarzem imprezy było Stowarzyszenie "Tacy Sami" na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.
Gratuluję Stowarzyszeniu tak pięknej inicjatywy. Swoją pracą i zaangażowaniem zasługujecie na wyrazy najwyższego szacunku (nie tylko w dniu święta Osób Niepełnosprawnych).


zdjęcie ze strony: https://www.facebook.com/tacysamiostrowiecsw?ref=profile

Nie może nas tam zabraknąć!

13 grudnia weźmy udział  w marszu w obronie demokracji!

Odpowiedź KE w sprawie dyrektywy wodnej

Lakoniczna odpowiedź Komisji nie wyczerpuje tematu. Sprawa jest otwarta i ze względu na jej wagę do tematu na pewno jeszcze wrócę.184 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

Dziś mija 184 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego.
Ten zryw uciemiężonego narodu polskiego, był odpowiedzią na nieprzestrzeganie przez Imperium Rosyjskie postanowień konstytucji z 1815 roku oraz wzmożone prześladowania polskich organizacji niepodległościowych.
Chwała Bohaterom

13 grudnia - marsz w obronie demokracji

Spotykamy się w Warszawie.
„Chcemy, aby 13 grudnia 2014 stał się dniem protestu przeciwko wielkiemu nadużyciu w sprawie głosowania i ograniczania wolności mediów.” Jarosław Kaczyński

Podajcie dalej.

https://www.facebook.com/events/1506259772989231/

Papież Franciszek z wizytą w Strasburgu.

Wizyta Ojca Świętego w Parlamencie Europejskim była wydarzeniem bez precedensu. Miała miejsce równo 26 lat po wizycie w tym miejscu świętego Jana Pawła II. Po upływie ponad ćwierć wieku głos Kościoła jest jeszcze bardziej dla Europy konieczny. Zgadzam się z papieżem Franciszkiem, że współczesna Europa powinna opiekować się ludźmi jak również stanowić prawo, które służy jej obywatelom. W swym przemówieniu ojciec święty wskazał najważniejsze problemy, z jakimi Wspólnota musi się zmierzyć. Cieszy, że nawet eurodeputowani lewego skrzydła ze spokojem i uwagą wysłuchali słów Franciszka do samego końca.
Ojciec święty przypomniał, że tradycje chrześcijańskie dla Europy są szansą, nie zagrożeniem. Rozpatrywać je należy nie tylko jako pozostawione nam przez ocjów Europy dziedzictwo, ale przede wszystkim – spojrzeć należy na owe wartości przez pryzmat pozytywnego wpływu, jakie mogą one mieć w rozwiązywaniu współczesnych problemów i konfliktów. A także tego, jaką rolę odegrają w przyszłości.
Myślę, że ta wizyta może nadać nowy impuls do dialogu instytucji europejskich z Kościołem. W ostatnich latach w wielu krajach Europy narasta wrogość wobec instytucji kościelnych. Mam nadzieję, że wystąpienie papieża w PE przyczyni się do złagodzenia obecnych niestety w Europie postaw antykościelnych. Bez wątpienia Europa powinna pozwolić swoim obywatelom na swobodne praktykowanie ich religii.
Kościół odegrał istotna rolę w integracji europejskiej. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o świętym Janie Pawle II, którego pontyfikat miał kluczowe znaczenie w ponownym zjednoczeniu Europy i obaleniu komunizmu. Stąd niezrozumiałe i niepokojące są dla mnie wciąż widoczne próby odcięcia za wszelką cenę od dziedzictwa i wartości chrześcijańskich. Myślę, że Europa powinna podążyć za słowami papieża i odnaleźć swoją "dobrą duszę".joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
... ... ...
2018  Beata Gosiewska - Poseł do PE