image1 image2 image3 image4

Projekty rezolucji

 • Projekt rezolucji w sprawie niedawnych wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej - B8-2016-0866

  04-07-2016 | 10:10

  PROJEKT REZOLUCJIzłożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisjizgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminuw sprawie niedawnych wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej(2016/2774(RSP))Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Ryszard[…]

 • Wspólny projekt rezolucji w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin - RC-B8-2015-1394

  16-12-2015 | 21:13

  WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJIzłożony zgodnie z art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminuzastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:PPE (B8-1394/2015)S&D (B8-1395/2015)ECR (B8-1399/2015)ALDE (B8-1400/2015)w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin(2015/2981(RSP))Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Annie Schreijer-Pierikw[…]

 • Projekt rezolucji w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin - B8-2015-1399

  16-12-2015 | 20:58

  PROJEKT REZOLUCJIzłożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8-1112/2015zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminuw sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin(2015/2984(RSP))James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Jadwiga Wiśniewskaw imieniu grupy ECR Źródło : ©[…]

 • Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi - RC-B8-2015-0866

  09-09-2015 | 22:10

  WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJIzłożony zgodnie z art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminuzastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:PPE (B8-0866/2015)ECR (B8-0872/2015)EFDD (B8-0874/2015)Verts/ALE (B8-0878/2015)S&D (B8-0879/2015)ALDE (B8-0880/2015)w sprawie sytuacji na Białorusi(2015/2834(RSP))Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra[…]

 • Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi - B8-2015-0872

  09-09-2015 | 17:10

  PROJEKT REZOLUCJIzłożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwazgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminuw sprawie sytuacji na Białorusi(2015/2834(RSP))Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Zdzisław[…]


joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
... ... ...
2017  Beata Gosiewska - Poseł do PE