image1 image2 image3 image4


Krótka historia grupy EKR

Mimo że Grupa EKR powstała niedawno, już teraz jest istotną siłą w Parlamencie Europejskim, działającą na rzecz większej elastyczności, otwartości, sprzeciwiającą się federalizmowi. Grupa liczy obecnie 70 członków reprezentujących 15 państw członkowskich UE. Grupa EKR ma swoich przedstawicieli we wszystkich komisjach PE, Konferencji Przewodniczących. Posłowie EKR piastują także stanowiska dwóch przewodniczących komisji parlamentarnych (IMCO, SEDE), wiceprzewodniczącego PE i kwestora PE.
Wszystkie partie i posłowie należący do EKR wierzą, że utworzenie centro-prawicowej grupy w Parlamencie Europejskim jest dobre dla europejskiej demokracji.
Cieszymy się z dotychczasowych osiągnięć, ale wiemy, że można zrobić znacznie więcej w zakresie reformowania UE i realizacji oczekiwań obywateli.
Najważniejsze wydarzenia związane z powstaniem Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów:

2003 – PiS, ODS i Partia Konserwatywna oficjalnie zgłaszają postulaty dotyczące prowadzenia polityki eurorealistycznej, sprzeciwiającej się dalszej centralizacji i federalizacji UE

2006 – ODS i Partia Konserwatywna zakładają Ruch na Rzecz Europejskiej Reformy, mający na celu prowadzenie działań na rzecz otwartej, elastycznej i niefederalistycznej Europy.

2008 – Podczas XIX kongresu ODS zdecydował, że powstanie nowej, niefederalistycznej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim musi być jednym z priorytetów w kampanii wyborczej ODS do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. Stwierdzono, że wielu przedstawicieli w PE odrzuca inne spojrzenia na UE, dopuszczając jedynie ideę federalizacji UE.

Marzec 2009 – Deklaracja Praska. ODS, Partia Konserwatywna, PiS, Lijst Dedecker (Belgia), Porządek, Prawo i Sprawiedliwość (Bułgaria) i TB/LNNK (Łotwa) podpisują Deklarację Praską, wyznaczającą kierunek eurorealistyczny i sprzeciw wobec federalizacji UE oraz dalszej centralizacji UE.

Czerwiec 2009 – Konstytutywne spotkanie Grupy w Brukseli. Grupa liczy 53 posłów z 10 państw.

 

Ze strony: http://ecrgroup.eu/pl

 

Deklaracja Praska

Zasady grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim

Świadomi konieczności przeprowadzenia reform w Unii Europejskiej w oparciu o eurorealizm, otwartość, poczucie odpowiedzialności i zasady demokracji, jednocześnie szanując suwerenność narodową naszych krajów oraz koncentrując się na ożywieniu gospodarki, wzroście i konkurencyjności, my, członkowie Grupy europejskich Konserwatystów i Reformatorów podzielamy następujące zasady:

Wolna przedsiębiorczość, wolny i uczciwy handel i konkurencja, minimum regulacji, niższe podatki i mniejszy udział rządu jako czynniki najlepiej zapewniające wolność osobistą i dobrobyt w wymiarze jednostkowym i narodowym.

Wolność jednostek, większa odpowiedzialność osobista i większe poszanowanie zobowiązań wobec demokratycznych wartości.

Trwałe dostawy czystej energii z naciskiem na bezpieczeństwo energetyczne.

Znaczenie rodziny jako fundamentu społeczeństwa.

Integralność i suwerenność państwa narodowego, sprzeciw wobec unijnego federalizmu i przywrócenie poszanowania zasad prawdziwej subsydiarności.

Nadrzędność transatlantyckich więzi bezpieczeństwa w dynamicznym i skutecznym NATO i poparcie dla młodych demokracji w Europie.

Skuteczna kontrola imigracji i położenie kresu nadużywaniu procedur azylowych.

Wydajne i nowoczesne usługi publiczne oraz wrażliwość na potrzeby wspólnot miejskich i wiejskich.

Położenie kresu marnotrawstwu i nadmiernej biurokracji oraz zobowiązanie się do większej przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE i w dysponowaniu funduszami unijnymi.

Poszanowanie i równe traktowanie wszystkich krajów UE, nowych i starych, dużych i małych.

 

Ze strony: http://ecrgroup.eu/pl

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
... ... ...
2018  Beata Gosiewska - Poseł do PE