Porady prawne
image1 image2 image3 image4

Bezpłatne porady prawne

Macie Państwo możliwość skorzystania z darmowych porad prawnych udzielanych poprzez moje biuro. Szczegółowych informacji na temat skorzystania z porady uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 41 343-35-55.

Porady udzielane są również na portalu społecznościowym na stronie bezpłatnych porad prawnych na Facebook (kliknij)


Wybrane udzielone porady prawne:

Czy są jakiekolwiek szanse by wywalczyć podwójne wychowawcze na bliźniaki. Córcie maja w tej chwili 2,5 roku i chcemy się starać o to żeby dostawać po 400 zł na każde dziecko, bo w tym momencie mamy wypłacane 400 zł na dwoje. Wiemy że w innych miastach rodzice dostali podwójne wychowawcze po założeniu sprawy w sądzie.

Należy odwołać się od decyzji przyznającej jeden dodatek. Uchwała 7 sędziów NSA z 26 czerwca 2014 r., sygnatura akt I OPS 15/13 stanowi, że dodatek należny jest na każde z dzieci.

Print Back to top
Jestem w kropce gdyż nie znam się na prawie. 2005 r mając działalność gospodarczą zaciągnęłam dług 4000 zł. Płaciłam dopóki miałam za co. Dług został wykupiony przez Presco Group. I również do nich zaczęłam płacić dług niestety jestem na bezrobotnym zasiłku za granicą i stać mnie tylko na 100 zł. Sprawa trafiła do E Sądu gdzie nic nie mogłam dalej zrobić. Dalej płaciłem co miesiąc. Tydz temu dostałem pismo ze komornik umorzył postępowanie. Co mam dalej robić, czy mogę złożyć wniosek o przedawnienie długu. Co robić, proszę o pomoc.

Niczego nie może Pani zrobić. Nie da się pozbyć długu jakąś jednostronną czynnością prawną. Roszczenie z wyroku sądowego przedawnia się po 10 latach. Skoro obecnie dług jest stwierdzony wyrokiem, to termin jego przedawnienia wynosi właśnie tyle. Jest przerywany wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Zatem biegnie ponownie od zakończenia ostatniego postępowania egzekucyjnego i będzie każdorazowo przerywany jeśli przed upływem każdych kolejnych 10 lat wierzyciel przerwie go wszczęciem egzekucji. W praktyce wierzyciel może w ogóle nie dopuścić by ten dług się przedawnił.

Print Back to top
Witam, czy to normalne że ZUS odmówił przyznania zasiłku chorobowego z powodu źle wypełnionego zwolnienia przez lekarza. Bez wcześniejszego upomnienia lub powiadomienia o tym że coś jest nie tak. Konkretnie byłam u lekarza 19 listopada a na zwolnieniu lekarz wpisał datę 21 listopada czyli teoretycznie zwolnienie zostało wypisane 2 dni do przodu co jest podobno niezgodne z prawem. Dodam tylko że to pierwsze zwolnienie po umowie na czas próbny gdzie zostałem zwolniony. Z góry dziękuje za pomoc.

Zwolnienie wystawione w ten sposób nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich (...). Powoduje to, niestety, że nie przysługuje Panu zasiłek chorobowy. Przepisy nie przewidują tu żadnego upominania, powiadamiania, zmieniania treści zwolnienia. Dokument, który Pan dostarczył organowi nie spełnia warunków, co powoduje określone przepisami konsekwencje.

Print Back to top
Zawarłam umowę zlecenia dot. najmu lokalu, w którym prowadzę sklep. Umowa na 2 lata, zostało jeszcze ok. 8 m-cy. Chciałam teraz zmienić lokal, znalazłam lepszy, ale właściciel nie zgadza się na rozwiązanie tego najmu. Czy mogę sama wypowiedzieć tę umowę? Co, jeśli ją po prostu zerwę?

Jeśli w umowie nie zawarli Państwo postanowień dot. możliwości jej jednostronnego rozwiązania przed upływem czasu, na jaki została zawarta, to nie ma Pani podstaw do złożenia wypowiedzenia umowy najmu lokalu. Może Pani oczywiście przestać płacić i opuścić lokal, ale ryzykuje Pani, że wynajmujący wystąpi wobec Pani z roszczeniem odszkodowawczym i zapewne je uzyska, jeśli skieruje pozew do sądu. Wydaje się, że lepiej poczekać do zakończenia umowy.

Print Back to top
Proszę o poradę w sprawie mojej siostry, chciałam jej pomóc, bo jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Kilka dni temu zginął jej mąż. On prowadził (właściwie razem prowadzili, ale działalność gospodarcza była na niego) niedużą firmę usługową, zatrudniał kilka osób. I teraz trzeba to wszystko jakoś ogarnąć, dalej poprowadzić firmę, pozatrudniani są w niej ludzie, pozawierane są umowy. Co zrobić, by siostra to wszystko poukładała? Została dwójka pełnoletnich, ale jeszcze młodych dzieci i nie ma jej kto pomóc.

Przedsiębiorstwo wchodzi w skład masy spadkowej i podlega normalnym regułom dziedziczenia. Zatem spadkobiercy Pani zmarłego szwagra (żona i dzieci) weszli w jego prawa, także w zakresie zobowiązań firmy. Sprawy należy zacząć regulować od stwierdzenia nabycia spadku. Można to załatwić od ręki u notariusza, jeśli stawią się tam wszyscy spadkobiercy. Spadkobiercy powinni też ustalić ze sobą czy chcą po tym stwierdzeniu razem decydować o sprawach firmy, czy też na przykład dzieci przekażą swoje udziały matce i to ona będzie kierowała zakładem. Potem Pani siostra powinna zarejestrować swoją działalność gospodarczą, pozałatwiać formalności w ZUS, US etc. i w zasadzie może zacząć prowadzić przedsiębiorstwo.

Print Back to top
Moja mama mieszka w lokalu komunalnym razem z moim bratem i jego rodziną, razem 4 dorosłe osoby. Problem w tym, że oni nie płacili czynszu przez parę lat i teraz przyszedł inpostem wyrok, że mama ma spłacić całą kwotę. Czy brat, jego żona i dzieci nie powinni też płacić skoro tam od lat zamieszkują, mają jakieś stałe dochody? Podobno nawet zarząd budynków dowiadywał się w urzędzie miasta, kto w tym lokalu zamieszkuje, ale wyrok jest ostatecznie tylko na mamę. W tym nakazie jest termin dwa tygodnie na odwołanie się do sądu, czy można w tym odwołaniu powołać się na to, że oni też powinni płacić?

Odpowiedzialność za długi czynszowe rzeczywiście ponoszą wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące w lokalu. Tyle, że do wierzyciela należy decyzja, czy chce pozwać wszystkich, połowę, czy tylko jednego wierzyciela. W omawianym przypadku mama ma oczywiście roszczenie do pozostałych lokatorów o zwrot zapłaconej za nich części czynszu, ale najbardziej właściwym wydaje się tu, by zwrócić się do jednostki zarządzającej budynkami komunalnymi, ewentualnie burmistrza/prezydenta miasta z pismem zawierającym wniosek o wystąpienie z pozwami w przedmiotowej sprawie przeciw pozostałym współlokatorom. Nie sądzę by urzędnicy samorządowi zignorowali fakt, że istnieje możliwość zaspokojenia roszczeń gminy w szerszy i bardziej skuteczny sposób. Co do sprzeciwu od nakazu zapłaty - nie może stanowić zarzutu fakt istnienia solidarnego obowiązku zapłaty czynszu przez wszystkich lokatorów, choć oczywiście można taki zarzut do sprzeciwu wpisać, co opóźni uprawomocnienie się wyroku przeciw mamie o kilka miesięcy, a być może przez ten czas uda się skłonić właściciela lokalu do wyżej wymienionego sformułowania pozwów przeciw jej współlokatorom.

Print Back to top
Do mojej mamy przyszli jacyś akwizytorzy, jak mnie nie było w domu i ją namówili żeby podpisała umowę na dostawę prądu od nowego dostawcy. Chciałam się dowiedzieć czy można się jakoś z tej umowy wycofać teraz?

Z umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (a tak jest w omawianym przypadku) można się wycofać w terminie 10 dni od jej zawarcia wysyłając oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Jeśli przedstawiciel nie poinformował o takim uprawnieniu termin ten przedłuża się, maksymalnie jednak do 3 miesięcy. Jeśli te terminy już upłynęły odstąpić już nie można. Czy można taką umowę rozwiązać w inny sposób? Ja oczywiście nie znam treści tej umowy, którą podpisała Pani mama, ale wiem, że w praktyce zawierane są umowy na czas określony. Zawierają one wprawdzie możliwość rozwiązania takiej umowy za wypowiedzeniem przez klienta, ale takie działanie jest obwarowane obowiązkiem zapłaty kary umownej. Musi więc Pani skalkulować sobie opłacalność takiego działania, oczywiście po dokładnym zapoznaniu się z treścią umowy i potwierdzeniu, że w Pani przypadku jest tak, jak przypuszczam.

Print Back to top
Zwracam się z prośbą o poradę odnośnie zasiłku pogrzebowego. Właśnie zmarła moja mama, która nie miała żadnego ubezpieczenia, ojciec też nie. Czy w związku z tym o zasiłek mogę wystąpić ja, albo ktoś z rodzeństwa? Ja pracuję, brat i siostra mają zarejestrowane działalności gospodarcze.

Tak, zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie ubezpieczonej w razie śmierci członka jej najbliższej rodziny, do których to oczywiście zalicza się matka. Jest obojętne, kto z Państwa wystąpi o świadczenie. Zasiłek wynosi obecnie 4000 zł.

Print Back to top
Zakupiłem przez allegro smartfona. W opisie aukcji było podane, że towar będzie wysłany z Chin, był opis towaru, cena, odnośniki do strony sprzedawcy i w zasadzie nic więcej. Kupiłem przez Kup teraz i zapłaciłem. Po zakupie sprzedawca wysłał mi e-maila, w którym stwierdził, że wybierając jego ofertę zawarłem z nim jakąś umowę pośrednictwa handlowego, że to nie on jest sprzedawcą ale chiński dostawca, że udzieliłem mu pełnomocnictwa do zakupu u tego dostawcy, że zaakceptowałem regulamin. Uważam, że zostałem oszukany. Sprzedawca nigdzie nie poinformował, że zawieram jakąś inną umowę niż sprzedaż, że jest jakiś regulamin. Chodzi mi głównie o to, że nie kupiłbym towaru z zagranicy, bo co w razie reklamacji? Proszę o poradę jaka jest moja sytuacja?

Moim zdaniem w omawianym przypadku doszło do zawarcia umowy sprzedaży i sprzedawcą jest polski podmiot występujący na portalu Allegro. Po pierwsze sam portal służy do zawierania umów sprzedaży. Tak stanowią jego zapisy regulaminowe. Użytkownicy portalu, dokonując transakcji za jego pośrednictwem mogą zawrzeć jedynie takie umowy, o jakich mówi regulamin, a tamże znajdują się zapisy dotyczące umowy sprzedaży właśnie. Użytkownik nie ma uprawnień, by jednostronnie modyfikować postanowienia regulaminu Allegro, wprowadzać swoje regulaminy, zmieniać sens zobowiązania łączącego użytkowników Allegro. Po drugie, jeśliby sprzedawca rzeczywiście chciał zmienić treść zobowiązania, wówczas musiałby wyraźnie określić istotne postanowienia tej zmodyfikowanej umowy, a Pan je zaakceptować, a z pańskiego opisu nie wynika, by tak się stało. Ma to zresztą znaczenie drugorzędne wobec tego, co wyjaśniłem powyżej - moim zdaniem już sam regulamin Allegro stanowi, że Pan od niego ten towar zakupił, a nie zawarł jakąś inną umowę. Zatem moim zdaniem użytkownik Allegro zawarł z Panem umowę sprzedaży, niezależnie od tego od kogo Pan otrzyma przesyłkę z towarem. W konsekwencji dotyczą go wszystkie uregulowania odnośnie odpowiedzialności sprzedawcy wobec konsumenta. W razie ujawnienia się wady w towarze to właśnie jemu powinien Pan składać reklamację. Zakładam, że wówczas sprzedawca trwając przy swoim stanowisku zapewne uchylałby się od przyjęcia takiej reklamacji w ogóle, jednak postępując w ten sposób co najwyżej sam by sobie zaszkodził, gdyż brak odpowiedzi na reklamację rodzi dla sprzedawcy określone w przepisach, negatywne skutki.

Print Back to top
Dwa lata temu zmarła moja mama. Zrobiliśmy z siostrą i ojcem sprawę w sądzie o spadek i odziedziczyliśmy po 1/3. Niestety, nie wiedzieliśmy, że trzeba powiadomić o tym skarbówkę i teraz chcą nam naliczyć podatek. Czy da się coś w tej sprawie zrobić?

Niestety, ale termin na złożenie deklaracji do urzędu skarbowego nie podlega przywróceniu. Będziecie zatem Państwo opodatkowani wedle tzw. pierwszej grupy podatkowej (gdybyście dopilnowali deklaracji nie płacilibyście podatków w ogóle). Do tego dojdą oczywiście ulgi, np. z tytułu zamieszkania. W urzędzie skarbowym należy zorientować się, czy któraś jest do zastosowania w Państwa sytuacji. Prócz tego można próbować złożyć wniosek o umorzenie podatku od spadku. Taki wniosek składa się do naczelnika urzędu skarbowego, który występuje następnie do wójta/burmistrza/prezydenta o opinię w sprawie i na podstawie tej opinii wydaje decyzję.

Print Back to top
joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
... ... ...
2018  Beata Gosiewska - Poseł do PE