image1 image2 image3 image4


II edycja międzynarodowej konferencji naukowej

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy

zapraszają do udziału

w II edycji międzynarodowej konferencji naukowej

Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989.
Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?

Kielce, 14–15 marca 2019 r.
Audytorium Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach


Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany poglądów, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z założeniami organizatorów głównym przedmiotem wystąpień będzie analiza i poszerzenie wiedzy o organach sądowych PRL-u, obowiązującym systemie prawnym oraz zadaniach i roli odgrywanej w polityce umacniania ustroju komunistycznego. Ponadto charakterystyka istniejącego dorobku naukowego oraz wskazanie, czy też zweryfikowanie, dostępnych źródeł dotyczących instytucji wymiaru sprawiedliwości w kontekście tzw. „zbrodni sądowych” w latach 1944–1989.

Ważne znaczenie będzie miało także ukazanie zaangażowania organów państwa w eliminowaniu organizacji niepodległościowych oraz prezentacja indywidualnych postaw sędziów, prokuratorów, adwokatów czy też przedstawicieli organów siłowych PRL-u, także w aspektach regionalnych. Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki.

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
... ... ...
2019  Beata Gosiewska - Poseł do PE